Türkiye'de Eğitim - GESS Türkiye & Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi
26-28 Mayıs 2022, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM

Türkiye’deki Eğitim Sektörü – Yeni Piyasalar, Yeni Fırsatlar

Türkiye’deki Eğitim Sektörü – Yeni Piyasalar, Yeni Fırsatlar

Eğitim sistemi hızla gelişen Türkiye, dünyanın en iyi performans gösteren gelişmekte olan pazarlarından biridir. 82 milyonluk nüfusu ve 270 milyar dolarlık GSYİH ile her yıl % 4 büyüyen Türkiye, dünyanın en büyük 17. ekonomisidir.

En son yayınlanan Dünya Bankası Raporu’na göre Türkiye, 2003 yılından bu yana öğrenci performansının arttırılması ve eşitliğin artması açısından önemli ölçüde gelişme sağlamıştır. Türkiye'deki sosyo-ekonomik gelişmeler, okullardaki müfredatlarda yapılan yenilikler, eğitim ve öğretim materyallerinin modernize edilmesi, ulusal ve uluslararası değerlendirme ve izleme sistemlerinin iyileşmesiyle doğru orantılı olarak eğitimde verimlilik artmış ve bunun sonucunda önemli ölçüde iyileşme sağlanmıştır.

Türkiye'de Eğitim