Robotistan, STEM ve Robotik Kodlama İle İlgili En İnovatif Ürünlerini GESS Türkiye ve Türkiye ETZ’de, D-20 no’lu Standında Sergileyecek!
27-29 Mayıs 2021, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ROBOTİSTAN, STEM VE ROBOTİK KODLAMA İLE İLGİLİ EN İNOVATİF ÜRÜNLERİNİ GESS TÜRKİYE VE TÜRKİYE ETZ’DE, D-20 NO’LU STANDINDA SERGİLEYECEK!

Mekanik sistemler yerlerini elektronik sistemlere ve bilgisayar yazılımlarına bırakırken, Robotistan da STEM'e büyük önem veriyor ve ROBOTİK KODLAMA üzerine pek çok eğitim düzenliyor. Çeşitli malzemelerle STEM uygulamaları ile teknoloji ve mühendislik bilimlerinin entegre edildiği, çeşitli markaların kitlerini de bulunduran Robotistan, en inovatif ürünlerini GESS Türkiye ve Türkiye ETZ’de, D-20 no’lu standında sergileyecek!